Сватбата на сина ни беше сложна задача – кратки срокове, необходимост от преводач на английски език, младоженец отказващ да танцува. Деси се справи с такава лекота с всички тези предизвикателства, че си заслужи нашата благодарност и респект. Препоръчваме я с убедеността, че е една от най-добрите във Варна, а това, че е жена – диджей внася допълнителна оригиналност и изисканост на тържеството.